Welcome to

Dance Evolutions!

* 3135 Rancho Vista Blvd. # F (in Vons Shopping Center   *

Call 661-575-9988 for Info * www.dancEvolutions.com

Email to:  dance@dancevolutions.comFALL 2015 Schedule

(schedule begins August 1st)

*Schedule Subject to Change

MONDAY

Teacher/Asst

4:00  BALLET 2

Darci/ Annie

5:00  BALLET 4

Chris

6:00  HIP HOP - 14+ (parent release required)

Lorenzo

7:00  IRISH **  $15 per class- no discounts apply

Ian

MONDAY

Teacher/Asst

4:00  KINDER-3RD COMBO 1

Keri

5:00  BOYS HIP HOP- 8+

Lorenzo

6:00  TAP 4

Jana

7:00  SPECIAL NEEDS

Jana

TUESDAY

Teacher/Asst

3:00   JR. JAZZ- 5-9 YRS

Kira

4:00  JAZZ 3

Kira

5:00  LYRICAL 3

Darci

6:00  LYRICAL 2

Darci

7:00  JAZZ 2

Keri

TUESDAY

Teacher/Asst

3:00   PRESCHOOL 2 COMBO

Keri

4:00  PRESCHOOL 3 COMBO

Keri

5:00  KINDER-3RD 2 COMBO

Keri

6:00  KINDER-3RD 1 COMBO

KeriWEDNESDAY

Teacher/Asst

9:00  PRESCHOOL 1 & 2 COMBO

Keri4:00  LYRICAL 1- 8+

Darci

5:00  BALLET 1- 8+

Keri

6:00  HIP HOP- 8+

Kira

7:00  BALLET 3

Darci

WEDNESDAY

Teacher/Asst3:00   PRESCHOOL 3 COMBO

Keri

4:00  KINDER-3RD 1 COMBO

Keri

5:00  TAP 5

Darci

6:00  PRE POINT

Darci/ Keri

7:00  KINDER-3RD 3 COMBO

Keri

THURSDAY

Teacher/Asst

9:00  PRESCHOOL 1 & 2 COMBO

Keri

10:00  PRESCHOOL 3 COMBO

Keri4:00  DANCE ACROBATICS- 8+

Darci/ Keri

5:00  STRETCH & TECH

Staff

6:00  DE COMPETITION TEAM -Invite only


THURSDAY

Teacher/Asst4:00  BOYS TAP/ HIP HOP- 5-9 YRS

Chris0


FRIDAY

Teacher/Asst

CLOSED


FRIDAY

Teacher/Asst

CLOSED


SATURDAY

Teacher/Asst

9:00  JAZZ  - 5-12 YR

Darci

10:00  HIP HOP-  6-12 YR

Kira

11:00  KINDER-3RD 1 COMBO


SATURDAY

Teacher/Asst

9:00   PRESCHOOL 3 COMBO

Keri

10:00  PRESCHOOL 1 COMBO

Keri

11:00  PRESCHOOL 2 COMBO

 Keri

SUNDAY

Teacher/Asst

CLOSED


SUNDAY

Teacher/Asst

CLOSED